แคตตาล็อกออนไลน์

  • รับเหมางานตกแต่งห้องเรียน

    บริษัทออกแบบภายในสถานบันการศึกษา-โรงเรียนนานาชาติ ตกแต่งภายในมหาวิทยาลัย ทีมงาน WVK Group มีความสามารถในการตกแต่งสรรสร้างสถานศึกษาของท่านดูทันสมัยสร้างอัตลักษณ์สร้างแบรนด์ให้กับสถาบัน หรือเป็นการรีแบรนด์เพื่อปรับลุคเข้าสู่สถาบันการศึกษายุคใหม่ สถานศึกษาเป็นแหล่งให้ความรู้ โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่ต้องมีการแข่งขันของสถานศึกษาในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่ดีแล้วการตกแต่งภายในแต่ละพื้นที่ในสถานศึกษาจะสร้างความโดดเด่น น่าสอน น่าเรียน จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้กับ นักเรียน นิสิต-นักศึกษา บรรดาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จนถึงผู้ปกครองนักเรียน มีความสุขในการใช้ชีวิตกับการเรียนรู้ในสถาบัน รับเหมาตกแต่งห้องเรียน รับเหมาตกแต่งห้องประชุมทางวิชาการ ห้องออดิทอเรียม ตกแต่งภายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ตกแต่งภายในห้อง Canteen ตกแต่งภายในห้องพักครู-ห้องพักนักเรียน ตกแต่งภายในห้องทำงานอธิการบดี หัวหน้าคณะภาควิชา ห้องทำงานเหล่าอาจารย์ ห้องทำงานธุรการ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร 081-912-5577

    หมวดหมู่ : ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน

    ผลงานของวีคอนส์

ตราสินค้า