แคตตาล็อกออนไลน์

รับเหมางานตกแต่งห้องเรียน

หมวดหมู่สินค้า :  ผู้ออกแบบตกแต่งภายใน
ตราสินค้า :  WVK Group
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริษัทออกแบบภายในสถานบันการศึกษา-โรงเรียนนานาชาติ ตกแต่งภายในมหาวิทยาลัย

ทีมงาน WVK Group มีความสามารถในการตกแต่งสรรสร้างสถานศึกษาของท่านดูทันสมัยสร้างอัตลักษณ์สร้างแบรนด์ให้กับสถาบัน หรือเป็นการรีแบรนด์เพื่อปรับลุคเข้าสู่สถาบันการศึกษายุคใหม่

สถานศึกษาเป็นแหล่งให้ความรู้ โดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่ต้องมีการแข่งขันของสถานศึกษาในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากการบริหารจัดการด้านการศึกษาที่ดีแล้วการตกแต่งภายในแต่ละพื้นที่ในสถานศึกษาจะสร้างความโดดเด่น น่าสอน น่าเรียน จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนให้กับ นักเรียน นิสิต-นักศึกษา บรรดาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จนถึงผู้ปกครองนักเรียน มีความสุขในการใช้ชีวิตกับการเรียนรู้ในสถาบัน

  • รับเหมาตกแต่งห้องเรียน
  • รับเหมาตกแต่งห้องประชุมทางวิชาการ ห้องออดิทอเรียม
  • ตกแต่งภายในห้องทดลองวิทยาศาสตร์
  • ตกแต่งภายในห้อง Canteen
  • ตกแต่งภายในห้องพักครู-ห้องพักนักเรียน
  • ตกแต่งภายในห้องทำงานอธิการบดี หัวหน้าคณะภาควิชา ห้องทำงานเหล่าอาจารย์ ห้องทำงานธุรการ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่โทร 081-912-5577

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า